WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Een functioneringsgesprek is een regelmatig terugkerend gesprek tussen de werkgever of leidinggevende en zijn medewerker over het werk, de werksfeer, de werkuitvoering en de werkomstandigheden.

Een functioneringsgesprek kan de werkgever helpen bij het vervullen van zijn leidinggevende taken. Werkgever en medewerker besteden regelmatig en systematisch aandacht aan het werk en kunnen zo afspraken maken over zaken die het werk bevorderen of juist belemmeren. Hierdoor kan de kwaliteit van het werken worden geoptimaliseerd voor beide partijen.

Het functioneringsgesprek dient gezien te worden als communicatiemiddel om:

  • knelpunten weg te nemen
  • motivatie te bevorderen
  • samenwerking te stimuleren
  • scholingsbehoefte vast te stellen
  • capaciteiten te benutten

Let wel: een functioneringsgesprek is een dialoog, geen monoloog. Het gesprek gaat niet over beoordelen en beloning, daarvoor zijn er beoordelingsgesprekken.

Adviseurs

Koninklijke CBM
branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie
  023-5158800
mail mij