WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM heeft een collectief raamcontract met Comfoor. Dit bedrijf heeft een Total Care gehoorbeschermingsvisie ontwikkeld, waarbij de werknemer een veilige en comfortabele oplossing wordt geboden en de werkgever alle zorgen voor gehoorbescherming uit handen wordt genomen. Voor leden van CBM geldt een korting, oplopend tot 35%.

Geluid boven de 80 decibel is schadelijk voor het gehoor. Vanaf deze grens dien je als werkgever maatregelen te nemen ter voorkoming van het optreden van gehoorverlies bij werknemers. Bij blootstelling aan geluid dien je als ondernemer onder andere aan de onderstaande maatregelen aandacht te besteden:

  • Je bent verplicht om gehoorbeschermingsmiddelen aan werknemers beschikbaar te stellen vanaf 80 decibel;
  • Het dragen van gehoorbescherming is verplicht als het geluidsniveau hoger is dan 85 decibel;
  • Je moet erop toezien dat werknemers de beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk gebruiken;
  • Je moet de werknemers regelmatig in de gelegenheid stellen op kosten van de werkgever hun gehoor te laten meten;
  • Je dient voorlichting en instructies te geven over de risico’s van het geluid, de genomen maatregelen en de gehoorbescherming    

Bij het niet nakomen van de verplichtingen kan Inspectie SZW een waarschuwing geven en in het ergste geval een boete opleggen. Comfoor garandeert gehoorbescherming op maat, verzorgt de benodigde voorlichting en instructies voor een verantwoord gebruik.

Voor meer informatie over de korting op gehoorbescherming bij Comfoor kan je contact opnemen met Nelleke Versloot

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij