WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM geeft de mogelijkheid om diverse WIA-verzekeringen af te sluiten. Vanwege de complexiteit van deze materie en de vele verzekeringsproducten verwijzen wij voor advies naar de inkomensspecialisten van Vanbreda of Centraal Beheer Achmea.

Inkomen bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (35% of meer)
Je kunt er voor kiezen om je medewerkers een gegarandeerd inkomen van 70% van het laatstverdiende inkomen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid te bieden tot de maximum WIA-loongrens. Hiervoor sluit je een Inkomen op Peil van Avéro Achmea of de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel van Centraal Beheer Achmea. De premie is afhankelijk van de sectorcode. Jaarlijks wordt deze premie opnieuw vastgesteld. De verzekeraar geeft de leden van CBM een branchekorting.

Uitkering bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 35%
Een compensatieverzekering keert uit wanneer je medewerker tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is verklaard. De premie is afhankelijk van de sectorcode. Jaarlijks wordt deze premie opnieuw vastgesteld. De verzekeraar geeft de leden van CBM een branchekorting.

Interesse of afsluiten?
Voor aanvullende informatie of vragen kun je een mail sturen aan cbm@vanbredanl.com, waarna Vanbreda contact zal opnemen. Vanzelfsprekend kun je hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de accountmanager van Vanbreda, Jeroen Mol M 06-51594966 of met CBM, Kees Zwetsloot: T 023-5158800.

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij