WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM heeft met Vanbreda periodiek overleg in een commissie van toezicht. Hier wordt de naleving van de brancheovereenkomsten bewaakt. Verder is dit een platform voor productontwikkeling en wordt door ons getoetst of de producten marktconform blijven. Zodoende wordt verzekeraar continue scherp gehouden.

Indien je vragen niet naar tevredenheid worden beantwoord of de dienstverlening niet naar tevredenheid wordt verricht, maak dan je klacht kenbaar bij Kees Zwetsloot T 023-5158800 of E zwetsloot@cbm.nl. CBM zal dan via de Commissie van Toezicht deze zaken aan de orde stellen. 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij