WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De schade die ondernemingen kunnen lijden door slecht betalende klanten en lange betalingstermijnen, wordt vaak onderschat. Het kan zelfs voorkomen dat rekeningen helemaal niet worden betaald. Een solide debiteurenbeleid kan de schade aanzienlijk beperken. Hoewel het nooit een garantie is tegen wanbetalers.

Raamovereenkomst
Om het risico af te dekken, dat klanten facturen niet kunnen betalen als gevolg van (vermoedelijke) insolventie, heeft CBM op het terrein van kredietverzekeringen een raamovereenkomst gesloten met Allianz Trade. Deze overeenkomst maakt het mogelijk voor CBM-leden een branchepolis met specifieke voorwaarden af te sluiten.

  • Standaard fabricage/voorrisico van zes maanden;
  • Standaard een hoog uitkeringspercentage van 90%;
  • Standaard een hoge zelfbeoordelingsgrens van € 25.000 (NL);
  • Standaard een zeer gunstige bonus-/malusregeling;
  • Standaard een lage minimumpremie.

Premiestelling
De premie is maatwerk en is afhankelijk van het individuele bedrijfsrisico.

Advies op maat
Voor het verkrijgen van advies op maat kun je terecht bij Input Adviesgroep, T 015 361 87 69 of M 06 517 55 471. Input is een gespecialiseerd makelaar op het gebied van kredietverzekeringen en kan je helpen om verliezen te voorkomen die worden veroorzaakt door wanbetaling.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij