WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Moet ik mij als werkgever beschermen tegen cyberdiefstal door mijn (ex) werknemer? Hoe afhankelijk ben ik van mijn eigen geautomatiseerde processen? Wat als mijn hele productielijn gedurende 3 dagen stilvalt? Wat als een online hacker mijn webshop overneemt? Mag ik vertrouwen op mijn datacenter?

Ongeveer een kwart van de bedrijven in het MKB heeft jaarlijks te maken met digitale incidenten, zoals een gestolen laptop, computervirus of spyware. Menselijke fouten zijn in 90% van de gevallen de grootste oorzaak. Zelfs aanvallen van buitenaf worden in twee derde van de gevallen veroorzaakt door nalatigheid of kwade bedoelingen van medewerkers. Bij het beveiligen van data wordt in de meeste bedrijven vooral het accent gelegd op de technologische mogelijkheden om uw data te beschermen. Zo denkt 76% van de ondernemers adequate maatregelen genomen te hebben om cyber-en datarisico’s te voorkomen. Bij 82% van de ondernemers blijkt echter dat er geen formele afspraken worden gemaakt met werknemers over de omgang met data van klanten en relaties.

Geeft u al voldoende prioriteit aan datarisico’s?
Risicodeskundigen geven aan dat datarisico’s de snelst groeiende bedreiging vormen en eigenlijk bovenaan de prioriteitenlijst van ondernemers moeten staan bij het maken van keuzes om bedrijfsrisico’s effectief te beheersen.

Interesse of afsluiten?
Voor aanvullende informatie of vragen kun je een mail sturen aan cbm@vanbredanl.com, waarna Vanbreda contact zal opnemen. Vanzelfsprekend kun je hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de accountmanager van Vanbreda, Jeroen Mol M 06 515 94 966 of met CBM, Kees Zwetsloot: 023-5158800.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij