WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aansprakelijkheid
In nauwe samenwerking met CBM is door Vanbreda in de loop der jaren een compleet programma aan collectieve, flexibele maatwerkproducten ontwikkeld. Speciaal afgestemd op de aansprakelijkheid en risico’s in de meubelindustrie zijn meerdere verzekeringen ontwikkeld die dekking bieden tegen schade als gevolg van aansprakelijkheid.

Premie
De premie is maatwerk en is afhankelijk van het individuele bedrijfsrisico.

Interesse of afsluiten?
Voor aanvullende informatie of vragen kun je een mail sturen aan cbm@vanbredanl.com, waarna Vanbreda contact zal opnemen. Vanzelfsprekend kun je hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de accountmanager van Vanbreda, Jeroen Mol M 06 515 94 966 of met CBM, Kees Zwetsloot: 023-5158800.

Beroepsaansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt het vermogen van de vrije beroepen voor aanspraken van derden. Deze verzekering biedt dekking voor schade die anderen lijden ten gevolge van beroepsfouten die de verzekerde maakt.

Bestuurders-/commissarissen aansprakelijkheid
De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen (naamloze en besloten vennootschappen, maar ook soms verenigingen en stichtingen) dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en commissaris/toezichthouder, voor schade die aan derden (incl. de rechtspersoon) zijn toegebracht.

Wettelijke aansprakelijkheid
Behalve voor schade die je zelf veroorzaakt, kun je op grond van de wet ook aansprakelijk worden gehouden voor schade die door een andere oorzaak is ontstaan. De schade wordt dan veroorzaakt door personen of goederen die onder de eigen verantwoordelijkheid vallen. Zo kunnen werkgevers in hun hoedanigheid (kwaliteit) van werkgever verantwoordelijk worden gesteld voor schade die hun werknemers veroorzaken.

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij