WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vanaf 2022 STAP-budget voor iedere werknemer

Vanaf 1 januari 2022 zal gebruik gemaakt kunnen worden van het STAP-budget. Dit is een individueel leer- en ontwikkelingsbudget voor werkenden én niet-werkenden, geregeld door de overheid. Het STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) vervangt de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Het moment van afschaffing van de scholingsaftrek is gekoppeld aan de invoering van het STAP-budget. De bedoeling…lees verder

Kees Zwetsloot

Geen hogere AOW-leeftijd in 2025 door levensverwachting

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 aan de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting wordt gekoppeld. Op basis van een CBS-prognose is nu vastgesteld dat de AOW-leeftijd in 2025 niet verder stijgt. Daarmee blijft de AOW-leeftijd in 2025 gelijk aan die van 2024 op 67 jaar. Aangepaste koppeling van AOW-leeftijd aan levensverwachting…lees verder

Kees Zwetsloot