WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Compensatie pensioenopbouw vanaf 57 jaar (vierdaagse werkweek vanaf 55 jaar)

In de cao (artikel 37) staat de mogelijkheid voor werknemers om vier dagen te werken in plaats van vijf als je 55 jaar of ouder bent. De regeling: vierdaagse werkweek In de cao staat dat wanneer je 55 jaar of ouder bent, vier dagen mag werken in plaats van vijf. Hiervoor kunnen vrije dagen (vakantie-,…lees verder

Allard Moolenaars