WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Oproep tegen de landelijke actiedag pensioenen

Maandag 18 maart is door de vakbonden uitgeroepen tot actiedag tegen het kabinetsbeleid omtrent de pensioenen. Zij willen dat er in heel Nederland gedemonstreerd en gestaakt wordt. De werkgeversorganisaties wijzen deze oproep af. VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren deze oproep van de vakbonden om werkonderbrekingen en stakingen te houden. De geplande acties zijn gericht tegen bedrijven…lees verder

Kees Hoogendijk

Compensatie pensioenopbouw vanaf 57 jaar (vierdaagse werkweek vanaf 55 jaar)

In de cao (artikel 37) staat de mogelijkheid voor werknemers om vier dagen te werken in plaats van vijf als je 55 jaar of ouder bent. De regeling: vierdaagse werkweek In de cao staat dat wanneer je 55 jaar of ouder bent, vier dagen mag werken in plaats van vijf. Hiervoor kunnen vrije dagen (vakantie-,…lees verder

Allard Moolenaars