WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorlopige premiepercentages en pensioenregeling 2024

Op 8 november 2023 heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de pensioenregeling en overeenstemming bereikt over de regeling 2024. Pensioenregeling A De volgende regeling is afgesproken: De premie blijft ongewijzigd op 26,3% De premieverdeling is gehandhaafd op 50% werkgever deel en 50% werknemersdeel De franchise wordt geïndexeerd en wordt verhoogd van €…lees verder

Kees Zwetsloot

Pensioen: kennissessie en webinar voor medewerkers

Op donderdag 12 oktober was er opnieuw een kennissessie Pensioen. Ellen Bijnsdorp, pensioen consulent van Oak Pensioen (voorheen Pensioenfonds Meubel), heeft toegelicht hoe de huidige pensioenregeling in elkaar steekt en wat er staat te veranderen. Ze heeft daarbij een aantal punten uitgelicht die ook voor jongere medewerkers al relevant zijn, zoals het partnerpensioen. Dat is…lees verder

Anouk van Stipriaan