WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Eindelijk een pensioenakkoord!

De afgelopen jaren zijn meerdere pogingen ondernomen om het pensioenstelsel aan te passen. Door onder andere de financiële crisis, toegenomen levensverwachtingen en demografische structuur werd duidelijk dat het huidige stelsel niet meer voldoet. Vele jaren later presenteerden woensdag het kabinet, de werkgevers en de werknemers bij de Sociaal-Economische Raad (SER) hun pensioenakkoord op hoofdlijnen. Het…lees verder

Allard Moolenaars

Oproep tegen de landelijke actiedag pensioenen

Maandag 18 maart is door de vakbonden uitgeroepen tot actiedag tegen het kabinetsbeleid omtrent de pensioenen. Zij willen dat er in heel Nederland gedemonstreerd en gestaakt wordt. De werkgeversorganisaties wijzen deze oproep af. VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren deze oproep van de vakbonden om werkonderbrekingen en stakingen te houden. De geplande acties zijn gericht tegen bedrijven…lees verder

Kees Hoogendijk