WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Loondoorbetaling zieke AOW’er nog niet naar 6 weken

Bron: Rendement Online

Per 1 april 2021 zou onder meer de termijn voor het recht op loondoorbetaling van een zieke werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd, het opzegverbod bij ziekte en het recht op de Ziektewetuitkering naar 6 weken gaan. Vanwege uitvoeringsproblemen is dit besluit uitgesteld en blijft de termijn voorlopig 13 weken.

De reden van het uitstel is dat de impact op de uitvoering van de Ziektewet groter is dan gedacht. Dit schrijft UWV in een brief aan de minister. Het terugbrengen van het recht op ziekengeld van AOW-gerechtigden van 13 weken naar 6 weken voor werknemers die op dat moment al ziek zijn, wijkt af van het normale proces voor een ZW-uitkering. Dit is voor UWV niet uit te voeren. De invoering van het besluit vraagt daarnaast ook om functionele aanpassingen in het systeem van de Ziektewet. In verband met de voorbereidingstijd kan het besluit niet vóór 1 januari 2022 ingaan.

De beëindiging van het overgangsrecht is volgens UWV alleen haalbaar als er sprake is van eerbiedigende werking. Dit houdt in dat het oude recht (een maximum van 13 weken) van toepassing blijft op AOW-gerechtigde werknemers die al ziek zijn vóór de ingangsdatum van het voorstel en dat het nieuwe recht (maximum 6 weken) van toepassing is op AOW-gerechtigde werknemers met een eerste ziektedag op of ná de invoeringsdatum van het voorstel. UWV verzoekt de minister de overgangsregeling op zo’n manier aan te passen dat de eerbiedigende werking van toepassing is, ook voor ziektegevallen die elkaar binnen vier weken opvolgen.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij