WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Belang van opleiding en ontwikkeling benadrukt in verlengde NOW-regeling

De corona crisis duurt voort en daarmee ook de (financiële) consequenties voor bedrijven. Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW-regeling – met aangepaste voorwaarden – met 3 maanden wordt verlengd tot eind augustus 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen. Zo wordt bijvoorbeeld de ontslagboete geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan. Werkgevers die twintig of meer mensen ontslaan zonder overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad, moeten de subsidie terugbetalen met een boete van 5 procent over de totale loonsubsidie.

NL leert door
Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, is in de NOW 2.0 een inspanningsverplichting opgenomen om mensen te stimuleren om aan bij-of omscholing te doen. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma ‘NL leert door’, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

De fundamentele veranderingen die onze samenleving en economie ondergaan vragen om andere bedrijfsmodellen, met een andere inzet van mensen en middelen. Veel werknemers werken op dit moment minder uren of zelfs helemaal niet en zullen zich moeten voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk. Met het oog op mogelijke ontslagen en faillissementen die ondanks de overbruggingsregeling kunnen plaatsvinden is het wenselijk dat werknemers de kans krijgen om zich op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden en een ontwikkeladvies aan te vragen of zich bij te scholen voor behoud van werk.

Het pakket van het programma ‘NL leert door’ bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. Om richting ander soort werk te bewegen is vaak enige of soms meer omvangrijke scholing nodig. Dat zal in deze tijd online scholing betreffen, die mensen vanuit huis kunnen volgen.

Schaven aan jouw toekomst
Werkgevers kunnen werknemers hierin stimuleren door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen.  De noodzaak om aan de eigen ontwikkeling te werken staat nu door de corona crisis hoog op de agenda. In de Interieurbouw en Meubelindustrie is begin dit jaar al een initiatief gestart ‘Schaven aan jouw Toekomst’ waarvan het doel was de inzetbaarheid van werknemers in de sector te vergroten. Dit was vanuit een soortgelijke gedachte, namelijk dat het werk verandert en er andere dingen van werknemers worden gevraagd. Via de website www.schavenaanjouwtoekomst.nl kunnen werknemers in de sector die onder de cao vallen kosteloos gebruik maken van de meer dan 600 online cursussen die daar worden aangeboden.

Werkgevers en werknemers kunnen met vragen terecht bij één van de adviseurs te bereiken via 023-515 88 80 of  info@schavenaanjouwtoekomst.nl.

Ook als er geen gebruik wordt gemaakt van NOW 2.0 maar werknemers tijdelijk minder werk hebben is het volgen van online cursussen goed voor iemand zijn persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Het belang daarvan is nu zichtbaarder dan ooit.

Adviseurs

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij