WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Het kabinet heeft op dinsdag 17 maart besloten om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

De maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt de komende dagen/weken. Er wordt naar gestreefd om de toegang tot de maatregelen te vereenvoudigen en voorwaarden te versoepelen, zodat personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden. Hiervoor is de tijd nodig. Zodra de maatregelen zijn uitgewerkt zullen we ook deze hier plaatsen.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Inmiddels is bekend dat uitstel standaard geldt voor drie maanden.

Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus en Belastingdienst.nl/coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bij uitstel aanvragen van betaling kunnen CBM-leden gebruik maken van deze voorbeeldbrief. (download)

Lees ook ons Corona-dossier, wij vatten de belangrijkste zaken voor ondernemers hieronder samen, inclusief verwijzingen naar betrouwbare bronnen. Dit dossier wordt continu geüpdatet.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij