WORD LID BEL ONS MAIL ONS

MBO examens gaan door, VO eindexamens afgelast

De ministers van Engelshoven en Slob van het ministerie van Onderwijs hebben bekendgemaakt dat het Centraal Examen Voortgezet Onderwijs dit schooljaar niet doorgaat. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Ook de Centrale Eindtoets voor groep 8-leerlingen komen te vervallen.

De Centrale Examens voor het MBO gaan voor zover mogelijk wel door. Hou de informatie van de school goed in de gaten.

Voor individuele leerlingen of studenten die een quarantaineadvies hebben en daardoor niet kunnen deelnemen aan een centrale toets of examen, moeten de scholen en instellingen handelen zoals gebruikelijk in geval van ziekte of overmacht. Meer informatie en de actualiteiten rondom examinering is te volgen op:

rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs

rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Zie ook de bijlagen Update coronavirus, Servicedocument mbo-aanpak en de Kamerbrief.

Adviseurs

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij