WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aangepast protocol en posters corona beschikbaar

Er zijn nieuwe posters en een nieuw protocol voor corona beschikbaar. Deze zijn middels de link onderaan het artikel te downloaden. De belangrijkste wijzigingen zijn: Desinfecterende middelen worden alleen geadviseerd als water en zeep niet beschikbaar zijn. Dit omdat het langdurig gebruik van desinfecterende middelen schadelijk is voor de huid. Daarnaast bevatten veel desinfecterende middelen…lees verder

Nelleke Versloot

Werkgevers kunnen eigen teststraat inrichten

Organisaties kunnen samen met de bedrijfsarts of arbodienst een eigen teststraat inrichten. De website werkgeverstesten.nl biedt werkgevers en bedrijfsartsen of arbodiensten concrete handvatten om preventief testen op het werk op een verantwoorde en veilige manier mogelijk te maken. Een teststraat op de werklocatie vergroot de veiligheid wanneer werknemers fysiek aanwezig moeten zijn. Op termijn maakt…lees verder

Nelleke Versloot