WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Collectieve Ongevallenverzekering Meubel en Interieurbouw

Voor alle werknemers die in dienst zijn bij werkgevers die onder de werkingssfeer van de CAO Meubel en Interieurbouw vallen, is via het ‘Sociaal Fonds Meubelindustrie’ een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De premieafdracht aan het ‘Sociaal Fonds’ is inclusief de premie voor deze verzekering

Deze ongevallenverzekering garandeert een uitkering in geval van blijvend lichamelijk letsel of dood als gevolg van een ongeval van de werknemer. Het maakt hierbij niet uit of dat in of buiten werktijd is ontstaan. De werknemer heeft recht op een uitkering van maximaal € 58.081,08 per 1 januari 2018, bij overlijden of algehele invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit gelden lagere bedragen, gerelateerd aan de mate van de invaliditeit. De uitkeringsbedragen worden jaarlijks, per 1 januari, geïndexeerd.

Dispensatie
Als je een eigen ongevallenverzekering afgesloten hebt en deze is minstens gelijkwaardig of beter, dan kun je dispensatie (vrijstelling) aanvragen. Stuur dan de polis van je verzekering naar het ‘Sociaal Fonds’ via info@sociaalfondsmeubel.nl.

Schademelding
Een schademelding kan je doen via info@sociaalfondsmeubel.nl. De bestuursondersteuning zal je schademelding doorzenden naar de verzekeraar.

Polisvoorwaarden
Op de website van ‘Sociaal Fonds Meubelindustrie’ staan de polisvoorwaarden van de verzekering.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij