WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Cao-onderhandelingen 2024 dit najaar van start

De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2024 gaan dit najaar weer van start.

Dit voorjaar, begin april, hebben we tijdens een goed bezochte ledenbijeenkomst in Amersfoort een aantal cao-zaken besproken en heeft de werkgeversdelegatie in de vakraad nuttige input opgehaald voor de komende onderhandelingen.

Onder andere met deze input, maar ook aan de hand van andere kennis binnen en buiten de sector, is deze zomer een arbeidsvoorwaardennota geschreven, welke voor de werkgeversdelegatie en het CBM-bestuur de leidraad voor het gesprek tussen de werkgeverdelegatie en het CBM-bestuur over de inzet voor de komende onderhandelingen vormt. Dit gesprek vindt volgende week woensdag plaats.

Daarna zal dan in oktober de CBM-voorstellenbrief voor de komende onderhandelingen worden gemaakt. Voorafgaand aan de eerste onderhandelingsronde, die op 30 oktober staat gepland, zullen dan de voorstellen van CBM, FNV en CNV worden uitgewisseld.

Behalve op 30 oktober, zijn er nog 3 onderhandelingsrondes gepland, op 8 en 23 november en op 12 december a.s. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden of als wij aanvullende input nodig hebben, horen jullie weer van ons! 

Mochten jullie tussentijds vragen hebben, dan kan er uiteraard contact met ons worden opgenomen.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Mandy Kitsz
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023 515 88 00
mail mij