WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Meer of minder atv-dagen?

Uit de reacties op de cao en het overleg met leden, kwam naar voren dat sommige leden de 19 atv-dagen als veel ervaren in samenhang met de vakantiedagen en eventuele seniorendagen. Aan de andere kant krijgen we terug dat het aantal atv-dagen juist de mogelijkheid biedt om flexibel te werken omdat je als werkgever bepaalt…lees verder

Allard Moolenaars

Strijdigheid loonschaal A en WML per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar. 21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon (WML). Dit heeft gevolgen voor de loonschalen per 1 april 2019 in bijlage 1 van de cao. Het minimumloon voor 20 en 21 jaar wordt wettelijk verhoogd naar…lees verder

Allard Moolenaars