WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Invoering wettelijk minimumuurloon

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om een minimumuurloon in te voeren. Dit wetsvoorstel betekent een ingrijpende wijziging betreffende het minimumloon dat sinds 1969 per maand wordt vastgesteld. De wet zou per 1 januari 2024 in werking moeten treden. Het doel van de wijziging is een eerlijker…lees verder

Dick Roodenrijs

Verkeerde loonsomuitvraag door Sociaal Fonds Meubel

In de eerste week van februari heeft het Sociaal Fonds Meubelindustrie de jaarlijkse loonsomuitvraag verstuurd. Door een systeemfout is de aanbiedingsmail van vorig jaar verstuurd. Daarin wordt over het jaar 2021 een opgave gevraagd. Dit moet 2022 zijn. Dit is namelijk de basis voor de afrekeningsnota over 2022 en het voorschot voor 2023. Uiteraard hebben…lees verder

Kees Zwetsloot