WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Strijdigheid loonschaal A en WML per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar. 21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon (WML). Dit heeft gevolgen voor de loonschalen per 1 april 2019 in bijlage 1 van de cao. Het minimumloon voor 20 en 21 jaar wordt wettelijk verhoogd naar…lees verder

Allard Moolenaars

Tijd-voor-tijd regeling, wet en cao

Vanaf 1 januari jl. is de compensatie in de vorm van vrije tijd voor overwerk niet meer toegestaan wanneer daardoor de werknemer in een loonperiode over de feitelijk gewerkte uren onder het minimumloon terecht komt. Een werknemer dient in een loonperiode ten minste zijn wettelijk minimumloon te ontvangen. Bij een werkweek van 40 uur, waarbij…lees verder

Dick Roodenrijs