WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Cao-onderhandelingen 2024 dit najaar van start

De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2024 gaan dit najaar weer van start. Dit voorjaar, begin april, hebben we tijdens een goed bezochte ledenbijeenkomst in Amersfoort een aantal cao-zaken besproken en heeft de werkgeversdelegatie in de vakraad nuttige input opgehaald voor de komende onderhandelingen. Onder andere met deze input, maar ook aan…lees verder

Dick Roodenrijs

Wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zijn er een aantal wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten ingegaan. Dit zijn onder andere de volgende wijzigingen: voor alle contractvormen is er één wachtdag bij ziekte; het loon van de uitzendkracht wordt doorbetaald tijdens ziekte; de inlenersbeloning wordt uitgebreid met alle kostenvergoedingen en toeslagen die andere medewerkers bij een inlener…lees verder

Dick Roodenrijs