WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voortgang cao: afwijzing eindbod door vakbonden

Zoals bekend heeft de onderhandelingsdelegatie een eindbod bij vakbonden neergelegd in een ultieme poging om toch tot een cao te komen, nadat een onoverbrugbare afstand in voorstellen en eisen was geconstateerd. Passend bij het gegeven mandaat en de huidige economische situatie is een eindbod gedaan: Looptijd tot en met 30 juni 2021 Loonsverhoging van 1%…lees verder

Allard Moolenaars

Voortgang cao-onderhandelingen: eindbod CBM

Op 15 oktober jl. hebben de onderhandelingen met vakbonden plaatsgevonden. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er een eindbod is geformuleerd in een ultieme poging om tot een cao te komen tot en met 30 juni 2021. Bekijk het eindbod  Economische situatie sector De vakbonden zijn gewezen op de bedrijfseconomische situatie van de leden in…lees verder

Allard Moolenaars