WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Cao 2022-2023 meubelindustrie en interieurbouw is rond

Zowel Koninklijke CBM als de vakbonden gaan akkoord met het onderhandelingsresultaat van 25 november jl. Daarmee is er definitief een 2-jarige cao tot stand gekomen. Op 1 februari 2022 gaan de lonen met 3% omhoog en op 1 januari 2023 met 3,25%. Verder kunnen werknemers, die fysiek zwaar belastende werkzaamheden hebben verricht, vanaf 1 januari…lees verder

Allard Moolenaars

Onderhandelingsresultaat cao bekend

Op 25 november 2021 is met de vakbonden een onderhandelingsresultaat voor een cao van 2 jaar gesloten. Vakbonden zullen dit ter goedkeuring aan hun achterban voorleggen. CBM is van mening dat dit resultaat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het werken in onze mooie sector. Ook biedt het zekerheid en rust op de langere termijn op…lees verder

Allard Moolenaars