WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

Plus Plus Projects
Dorperdijk 8
5975 PV SEVENUM
Directie: F. Hermans en D. van Helden

Kooken BV
Meemortel 47A
6021 AD BUDEL
Directie: T.J.J. Kooken

De Haas Keuken-Meubel-Interieurmontage
De Ring 30
5261 LM VUGHT
Directie: G.J.M de Haas

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen te worden ingediend bij Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Leendert Tamboer
Account management
  023 515 88 00
mail mij