WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vakantiewerk is aan regels gebonden

De regels voor het inhuren van vakantiewerkers staan overzichtelijk op de pagina ‘Jongeren en werk’ op de site van Rijksoverheid. Je vindt hier niet alleen de arboregels voor jonge werknemers, maar ook de minimumlonen en eventuele gevolgen voor de kinderbijslag (vanaf 16 jaar). Let op arboregels scholieren, voorkom een boete In de vakantieperiode gaan er mogelijk…lees verder

Allard Moolenaars

Meer of minder atv-dagen?

Uit de reacties op de cao en het overleg met leden, kwam naar voren dat sommige leden de 19 atv-dagen als veel ervaren in samenhang met de vakantiedagen en eventuele seniorendagen. Aan de andere kant krijgen we terug dat het aantal atv-dagen juist de mogelijkheid biedt om flexibel te werken omdat je als werkgever bepaalt…lees verder

Allard Moolenaars