WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ventilatie en corona

Zodra het kouder wordt, gaat de verwarming in de bedrijven weer aan en wordt er vaak ook lucht gerecirculeerd. Door de lucht te recirculeren wordt voorkomen dat koude buitenlucht steeds opnieuw moet worden opgewarmd wat zeer kostbaar is. Recirculeren mag zolang de lucht dusdanig gefilterd wordt dat niet meer dan 0,2 mg/m3 houtstof in de…lees verder

Nelleke Versloot

Format gedragsregels voor bedrijven

Werkgevers moeten werknemers kunnen wijzen op de gedragsregels van het bedrijf. Hieronder is een format te vinden die voor de eigen bedrijfssituatie is in te vullen en te communiceren aan de medewerkers. format gedragsregels voor bedrijven

Nelleke Versloot