WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Samenwerkingsverband groeit nog steeds

De afgelopen periode zijn Mint Interieur uit Raalte en IMOW Interieur & Montage uit Broekland aangesloten bij het Samenwerkingsverband Twente/Salland. Dat brengt het totaal op 54 lidbedrijven. Ondanks de huidige maatregelen blijkt onze branche nog steeds populair onder jongeren en blijven bedrijven het belang inzien van het opleiden van jonge mensen voor ons mooie vak. …lees verder

Angela Karsoredjo-van Houten

Jaarverslag en ALV Samenwerkingsverband Twente Salland

Omdat 2020 het jaar is waarin alles anders gaat vanwege de Covid-19 pandemie, heeft er nog geen Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, zoals dat wel de gewoonte is. Het voornemen is om de ALV op 9 maart 2021 te houden. Het bestuur hoopt van harte dat dit tegen die tijd op een verantwoorde manier mogelijk is….lees verder

Angela Karsoredjo-van Houten