WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Subsidieregeling ‘Praktijkleren’ blijft

Koninklijke CBM heeft samen met MKB-Nederland, VNO-NCW en een groot aantal collega branches de handen ineen geslagen om te lobbyen voor behoud van de subsidieregeling. Dankzij dit massale protest heeft de minister de subsidieregeling voor 2019 in tact gelaten, zij het wel tegen een lager tarief.

Dit is niet het enige goede nieuws over de subsidieregeling ‘Praktijkleren’. Een motie, geïnitieerd door de VVD, om de subsidieregeling meerjarig vast te leggen is met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. Dat is een mooi lobbysucces.

Gelukkig wordt ingezien dat leerwerk-trajecten een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van (mbo-)studenten in de beroepspraktijk en dat de subsidieregeling ‘Praktijkleren’ werkgevers stimuleert leerwerkplekken aan te bieden. Het geeft studenten de kans relevante praktijkervaring op te doen. Daarom heeft de tweede kamer besloten de regeling tot 2023 vast te leggen.

Om de minister blijvend te overtuigen zal CBM samen met MKB-Nederland, VNO-NCW en een groot aantal branches nader onderzoek verrichten om ook het uitbreiden van de regeling te bewerkstelligen.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij