WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Op studiereis via het Hout- en Meubileringscollege

Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en meubeldocenten van het HMC zijn in december 2019 voor het eerst (en door de gevolgen van corona ook meteen voor het laatst) op internationale studiereis geweest. HMC verwacht dat groepsreizen vanaf het komende schooljaar weer georganiseerd kunnen worden. CBM vindt het een mooi initiatief, ook wij willen in 2022 de…lees verder

Loesje Overbeke

Eindpublicatie Topcentrum Meubelindustrie verschenen

De eindpublicatie van het vijfjarige project Topcentrum Meubelindustrie is verschenen. Het initiatief voor het Topcentrum Meubelindustrie werd door veel betrokkenen in onze branche royaal omarmd. De ambitie om – vanuit de vakopleidingen en in samenwerking met de bedrijven – de meubelindustrie zowel kwalitatief als kwantitatief verder te brengen, werd en wordt breed gedragen. Ook vanuit…lees verder

Kees Hoogendijk