WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Bedrijven verplicht tot energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten (Aeq).

Deze wetgeving bestaat al langere tijd, maar er werd niet veel op gehandhaafd. In het Energieakkoord is afgesproken dat het bevoegd gezag, bedrijven vaker en intensiever gaat bezoeken om te controleren op de naleving van de wetgeving.

Het is van belang om na te gaan hoeveel gas en elektriciteit u gebruikt om er achter te komen of deze wetgeving binnen uw bedrijf van toepassing is. Wij vermoeden dat deze wetgeving voor ongeveer de helft van onze leden geldt.

Energiebesparende maatregelen
In het Activiteitenbesluit milieubeheer, art. 2.15 is de verplichting beschreven, dat in gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten (Aeq) energiebesparingsmaatregelen moeten worden genomen waarvan de investering binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Denk daarbij aan het isoleren van de spouwmuur, een hoogrendementsketel, dubbel glas, etc.

Erkende maatregelenlijst
De afgelopen twee jaar heeft een aantal branches de gelegenheid gekregen hun eigen erkende maatregelenlijst op te stellen. Met een dergelijke lijst wordt voorkomen dat elk individueel bedrijf in overleg moet met de handhavende instantie (gemeente) over welke maatregelen getroffen moeten worden en of de terugverdientijd wel binnen vijf jaar ligt. Gekeken wordt welke maatregelen op onze sector van toepassing zijn. De terugverdientijd wordt door een deskundige doorgerekend. De terugverdientijd is uiteraard mede afhankelijk van de energieprijs. Verder wordt robuust gerekend, dus de terugverdientijd mag niet op het randje met de vijf jaar liggen. Het moeten maatregelen zijn die de bedrijven binnen aanzienlijke tijd geld opleveren. Ook voor de diverse houtsectoren wordt gewerkt aan een lijst. De overheid stelt samen met de verschillende brancheverenigingen, waaronder de CBM, de lijst op.

Heeft u vragen over het samenstellen van de lijst? Of wil u weten of er subsidies mogelijk zijn? Neem contact op met CBM.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij