WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Bedrijven verplicht tot energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten (Aeq). Deze wetgeving bestaat al langere tijd, maar er werd niet veel op gehandhaafd. In het Energieakkoord is afgesproken dat het bevoegd gezag, bedrijven vaker en…lees verder

Nelleke Versloot