WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Bedrijven verplicht tot energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten (Aeq). Deze wetgeving bestaat al langere tijd, maar er werd niet veel op gehandhaafd. In het Energieakkoord is afgesproken dat het bevoegd gezag, bedrijven vaker en…lees verder

Nelleke Versloot

Voor ruim € 45.000,- besparingsmogelijkheden met de CBM training “Besparen op Perslucht”

UPDATE februari 2019: momenteel wordt de persluchttraining niet gegeven In de afgelopen maanden hebben 20 bedrijven de CBM training “Besparen op perslucht” gevolgd. Gemiddeld kunnen zij ruim € 2.200,- per jaar besparen!  Door het grote succes is in overleg met het Expertisecentrum Meubel afgesproken dat de subsidieregeling voor deze training wordt verlengd tot het einde…lees verder

Marc Mulder