WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe regels voor houtmotverbranders (> 1 mW)

Vanaf 1 januari 2017 gaan voor alle ketels groter dan 1 MW de nieuwe emissie-eisen in. Het kan zijn dat uw ketel niet aan deze eisen kan voldoen. Een mogelijkheid is om het vermogen terug te brengen naar onder de 1 MW omdat voor deze kleinere ketels minder strenge emissie-eisen gelden. Het is van belang…lees verder

Nelleke Versloot

Valt uw meubel of interieur onder de biociden wetgeving?

Tijdens het symposium van het Kennisnetwerk Biociden gaat op 16 oktober de aandacht uit naar voorwerpen die met biociden zijn behandeld. Er gelden nieuwe regels voor de stoffen die in deze producten zijn verwerkt en de informatie die bedrijven hierover geven aan consumenten. In veel meubels zijn biociden verwerkt. Vaak om bederf tegen te gaan, zoals…lees verder

Nelleke Versloot