WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Branche-RIE meubelindustrie en interieurbouw weer erkend

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is het startpunt voor het in kaart brengen van de arbeidsomstandighedenrisicoā€™s in een bedrijf. Elk bedrijf met personeel moet een RIE hebben. Dit is een verplichting uit de Arbowet. Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert op het aanwezig zijn van een RIE. De branche-RIE voor de meubelindustrie en interieurbouw is…lees verder

Nelleke Versloot