WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Energiebesparende maatregelenlijst: binnenkort nieuwe versie

Er is een energiebesparingsplicht voor bedrijven. Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar moeten worden genomen. Welke (wettelijke) maatregelen dit zijn, staat in de energiebesparende maatregelenlijst (EML). Binnenkort wordt deze lijst vernieuwd. Voor locaties (gebouw en activiteiten) met een gebruik van > 50.000 kWh of > 25.000 m3 geldt een informatieplicht. Voor locaties met…lees verder

Dirk van Deursen

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Al jaren wordt gesproken over de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt een lappendekken aan wetten en voorschriften in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en het bedrijfsleven makkelijker maakt vergunningen…lees verder

Nelleke Versloot