WORD LID BEL ONS MAIL ONS

STIP een stap verder

CBM is enthousiast over de positieve beoordeling van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) voor STIP. Hierover berichtten wij jullie vorige week. STIP-certificering zou voor veel van onze leden een goede manier zijn om aan te tonen dat zij gebruik maken van gecertificeerd hout. Een STIP-gecertificeerd bedrijf mag uitsluitend duurzaam geproduceerd hout inkopen en verwerken. En…lees verder

Nelleke Versloot

STIP voldoet aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) heeft beoordeeld dat regeling STIP voldoet aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid. Goed nieuws voor de ruim 85 betrokken STIP-certificaathouders en STIP-supporters. Met hun STIP-certificaat kunnen zij hun passie voor ‘goed hout’ en betrokkenheid bij natuur en milieu blijvend tot uitdrukking brengen. Goed nieuws voor de bossen en goed nieuws voor de…lees verder

Nelleke Versloot