WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Concept-wetgeving duurzaam ondernemen in de keten

Er is een Nederlands wetsvoorstel dat beoogt misstanden op het gebied van arbeids- en milieuomstandigheden in handelsketens (IMVO) wereldwijd uit te bannen. Deze Nederlandse wetgeving loopt vooruit op Europese wetgeving. CBM is net als VNO voorstander van het verbeteren van de arbeids- en milieuomstandigheden in de keten. Voor het level playing field is het wel…lees verder

Nelleke Versloot

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Al jaren wordt gesproken over de Omgevingswet. Het ziet ernaar uit dat deze 1 juli 2023 ingaat. De Omgevingswet bundelt een lappendekken aan wetten en voorschriften in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en het bedrijfsleven makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en projecten te starten. Het…lees verder

Nelleke Versloot