WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Verruiming criteria overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij de invoering van de ‘Wet werk en zekerheid’ is er voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) een overbruggingsregeling transitievergoeding ingevoerd. Voor de berekening van de transitievergoeding mogen deze werkgevers, bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden als gevolg van een slechte financiële situatie onder voorwaarden de arbeidsmaanden van vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Tot 1 januari 2020 kan deze regeling worden toegepast.

Het onderzoek
Uit twee onderzoeken naar deze overbruggingsregeling voor kleine werkgevers blijkt dat deze regeling in het algemeen te weinig effectief is. De criteria voor de regeling blijken in de praktijk te streng te zijn. Minister Koolmees kondigt daarom een verruiming van de criteria per 1 januari 2019 aan.

Verruiming criteria
In de Kamerbrief naar aanleiding van de onderzoeken geeft minister Koolmees aan dat hij werkt aan een verruiming van de criteria. Voorkomen moet worden dat kleine werkgevers de regeling pas kunnen toepassen in het zicht van een faillissement. De minister wil hiervoor het criterium van drie jaar achtereen een negatief resultaat vervangen door een gemiddeld negatief resultaat over drie boekjaren tezamen. Ook het criterium van een negatief eigen vermogen wordt vervangen door een solvabiliteitseis van ten hoogste 15%. Het streven is om de verruiming per 1 januari 2019 in te voeren.

Bron: Min SZW 23 november 2018;

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij