WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Status AVG-Verklaring

Wie alle stappen van het AVG-programma heeft doorlopen, kan een AVG-verklaring aanvragen en ontvangen. Wat is de status hiervan? Die vraag wordt regelmatig gesteld.
De AVG-verklaring is géén keurmerk of certificaat! Het is geen document waarmee organisaties officieel kunnen aantonen dat ze volledig voldoen aan de wet. Het laat zien welke acties zijn ondernomen om de privacy te beschermen, op basis van de door de gebruiker zelf ingevulde velden en eigen verklaringen in het AVG-programma. We noemen het ook wel een zelfverklaring. Er is geen inhoudelijke toetsing door de Stichting AVG, noch door het AVG-programma. De gebruiker van het AVG-programma blijft zelf verantwoordelijk en kan zich juridisch niet beroepen op de AVG-verklaring, zoals in het programma ook duidelijk is aangegeven.

De zelfverklaring kan door de organisatie zeker gebruikt worden voor toetsingsdoelen, maar is vooral bedoeld als een bruikbare instrument om je AVG-werk te kunnen doen en dingen te kunnen vastleggen (zoals de wet vraagt). Zo maak je je inspanning letterlijk zichtbaar en dat is zeker in deze fase het belangrijkste.

Kennelijk zijn er organisaties die certificaten en keurmerken ongeoorloofd aanbieden. Daarover staan waarschuwingen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen misleiding juist over het gebruik van de termen certificaat en keurmerk. Uit mededelingen van de AP is verder op te maken dat op dit moment geen enkel certificaat of keurmerk is verleend, aan wie dan ook. Er wordt wel gewerkt aan vormen van certificering, met de bijbehorende controle op inhoud.

Bron: AVG verenigingen

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij