WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Privacy van de zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2016 de Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers gepubliceerd. Die beleidsregels lijken op gespannen voet te staan met de regels ter bevordering van de re-integratie van zieke werknemers. Nu heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een uitleg van de beleidsregels gepubliceerd om meer duidelijkheid te scheppen. Van deze uitleg word je niet veel wijzer.

In de praktijk betekent het dat je in bijna alle gevallen een bedrijfsarts moet inschakelen, omdat je een paar simpele vragen niet mag stellen en je de werknemer geen passende arbeid kunt bieden als hij niet zelf meldt wat hij nog wel zou kunnen. We blijven ons dan ook inzetten voor een verandering van de regels, zodat het een keer werkbaar wordt.

De beleidsregels en de Wet verbetering poortwachter snijden elkaar als het gaat om het bespreken en het verwerken van gegevens door een werkgever bij een ziekmelding. Zo mag je als werkgever niet vragen naar de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Je mag dus niet vragen welke taken of werkzaamheden de werknemer nog kan uitvoeren. De werknemer hoeft deze informatie niet aan de werkgever te verstrekken. En als de werknemer hierover spontaan informatie verstrekt, mag je het niet registeren. In de praktijk kun je hier dus weinig mee.

SZW legt het als volgt uit. Op basis van goed werknemerschap is de werknemer mede verantwoordelijk voor zijn herstel en re-integratie. Daarom is het aan de werknemer om te beslissen of hij wil aangeven welke (deel)taken, functies of werkzaamheden hij nog kan verrichten. De werkgever mag hier echter geen druk op uitoefenen en hier ook niet naar vragen. Zo nodig mag hij wel de bedrijfsarts vragen naar de functionele mogelijkheden van de werknemer. Van het gesprek mag worden vastgelegd welke werkafspraken zijn gemaakt over uit te voeren taken en werkzaamheden. Maar als er op initiatief van de werknemer is gesproken over functionele mogelijkheden en beperkingen, dan mag de werkgever deze gegevens niet registreren.

Let op:
Het is voorbehouden aan de bedrijfsarts om een ziekmelding te accepteren of te weigeren. Als werkgever kun je een ziekmelding niet weigeren als je twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan. In eerste instantie zal je de ziekmelding moeten accepteren en vervolgens een spoedoproep bij de bedrijfsarts moeten aanvragen.

Heb je vragen over re-integratie en/of de privacy van werknemers en wat je als werkgever wel of niet mag laat het ons dan weten jur@cbm.nl.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiƫn, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij