WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Opbouw en opnemen vakantie tijdens ziekte

Sinds 2012 zijn er nieuwe regels ingevoerd voor het opbouwen en opnemen van vakantie (gedurende ziekte). De regels zijn soms nog onduidelijk. In dit artikel kunt u duidelijk lezen hoe het nu zit met de opbouw van vakantiedagen, opnemen/afschrijven ervan en op vakantie gaan tijdens ziekte.

Opbouw
Werknemers bouwen jaarlijks 20 (wettelijke) vakantiedagen op en 4 (bovenwettelijke) vakantiedagen op bij een voltijd dienstverband. Zieke werknemers bouwen net zoveel vakantiedagen op als hun gezonde collega’s.

Opnemen/afschrijven
De wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van zes maanden en moeten vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar zijn opgenomen. Daarna vervallen de dagen – tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om ze op te nemen. In dat geval geldt de oude verjaringstermijn van vijf jaar. Een werknemer wordt geacht niet in staat te zijn geweest dagen op te nemen, indien dat door grote drukte op het werk niet werd toegestaan of als hij volledig arbeidsongeschikt was, gedurende het gehele opbouwjaar en in de daarop volgende zes maanden. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid mogen alleen vakantiedagen worden afgeschreven, indien de werknemer daarmee schriftelijk instemt voorafgaand aan het verlof.

De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer wordt wel in staat geacht vakantie op te nemen. In geval van verlof wordt hij dan ook geacht volledig verlof op te kunnen nemen. In dat geval mag ook volledig verlof worden afgeschreven.

Voorbeeld:
Werknemer verricht 15 uur passende werkzaamheden in verband met re-integratie en heeft een normale arbeidsduur van 37,5 uur per week. Tijdens de re-integratie gaat hij een week op vakantie. In dat geval mag je 37,5 uur afschrijven.

Op vakantie tijdens ziekte:
Een zieke werknemer dient net als ieder ander een verzoek in te dienen om op vakantie te gaan tijdens ziekte. De bedrijfsarts onderzoekt dan of er medische bezwaren zijn tegen het verlof. Indien die er niet zijn, mag de werknemer op vakantie. Dit wil nog niet zeggen dat de ziektedagen als vakantie mogen worden aangemerkt. Daarover dient men afzonderlijk voorafgaand aan de vakantie overleg te plegen.

 

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij