WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Beëindigen slapende dienstverbanden is verplicht

Alhoewel de wet geen expliciete verplichting kent, geeft de Hoge Raad nu aan dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding.

Sinds het UWV werkgevers compenseert voor de betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, gaat het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, niet meer op. Bovendien wil de wetgever af van de ‘slapende dienstverbanden’. Op grond daarvan brengt de eis van ‘goed werkgeverschap’ mee dat een werkgever een werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen.

De werkgever moet dus met een verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer om het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen instemmen en de wettelijke transitievergoeding betalen. Dit kan anders zijn als er een reëel uitzicht is op re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer en hij/zij daarom in dienst gehouden kan worden. Op grond van bovenstaande betekent het dus ook dat wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt, het dienstverband niet meer slapend mag worden gehouden.   

Het UWV compenseert vanaf 1 april 2020 de wettelijke transitievergoeding.
Houd er dus rekening mee dat enkele werknemers straks wakker worden en zich bij je zullen melden.

Hoe vraag je de compensatie voor de transitievergoeding aan?
Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding vul je het digitale formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ in, deze staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij