WORD LID BEL ONS MAIL ONS

WAB: onderneem voor 1 april actie

Op 1 januari 2020 wordt door inwerkingtreding van de WAB, de WW-premiedifferentiatie toegepast. Voor werknemers met een flexibel contract wordt een hogere WW-premie geheven dan voor werknemers met een vast contract. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie is 5%. De lage WW-premie geldt voor werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd…lees verder

Allard Moolenaars

WAB: oproepovereenkomsten vanaf 1 januari 2020

Oproepkrachten die op 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden voor je werkzaam zijn, moeten vóór 1 februari 2020 een arbeidsovereenkomst worden aangeboden met een vast aantal uren. Wat is een oproepkracht? Een oproepkracht is een werknemer die in principe geen vaste werktijden kent, maar pas werkzaamheden verricht als hij wordt opgeroepen. Dit doet…lees verder

Allard Moolenaars