WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Werkgever ook transitievergoeding verschuldigd bij niet verlengen overeenkomst bepaalde tijd

De vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt vanaf 1 januari berekend vanaf de eerste werkdag. Een doel van de WAB is flexibele arbeidscontracten minder flexibel te maken. Het minder flexibiliseren betekent dat niet alleen ontslagen werknemers met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd recht hebben op een transitievergoeding, maar…lees verder

Dick Roodenrijs

10 veranderingen door de WAB

De WAB is vanaf 1 januari in werking getreden. We zetten de 10 belangrijkste veranderingen voor werkgevers nog even op een rij: Oproepkrachten Er geldt een oproeptermijn van 4 dagen. De oproep dient schriftelijk/elektronisch worden gedaan. Werknemer heeft recht op loondoorbetaling indien de oproep binnen vier dagen voor het werkmoment wordt ingetrokken. Na 12 maanden…lees verder

Dick Roodenrijs