WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vaste contracten minder vast

Dit heeft te maken met een wijziging in de wet met betrekking tot ontslaggronden en transitievergoedingen.  Ontslaggronden Er komt een cumulatie-ontslaggrond: Een combinatie van omstandigheden die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het is ter beoordeling aan de rechter of de door de werkgever…lees verder

Allard Moolenaars

Flexibele arbeid wordt duurder

Het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt gestimuleerd door een lagere WW-premie te heffen voor vaste contracten en een hogere premie voor tijdelijke contracten. Nu betalen werkgevers naast een uniforme Awf-premie ook een sectorpremie waarvan de hoogte afhankelijk is van de sector waar een bedrijf actief in is. Deze sectorindeling verdwijnt dus. Het hoge…lees verder

Allard Moolenaars