WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe ontwikkelingen arbeidsrecht

Afgelopen week heeft het kabinet via een kamerbrief zijn voornemens naar voren gebracht om enkele aanpassingen te maken binnen het arbeidsrecht. Hierbij wordt er beroep gedaan op het SER-MLT-advies en de commissie Borstlap. Het kabinet wil deze wijzigingen per 1 januari 2025 wettelijk doorvoeren. De voor werkgevers belangrijkste wijzigingen lichten wij hieronder kort toe. Oproepcontracten…lees verder

Dick Roodenrijs

Invoering wettelijk minimumuurloon

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om een minimumuurloon in te voeren. Dit wetsvoorstel betekent een ingrijpende wijziging betreffende het minimumloon dat sinds 1969 per maand wordt vastgesteld. De wet zou per 1 januari 2024 in werking moeten treden. Het doel van de wijziging is een eerlijker…lees verder

Dick Roodenrijs