WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Loonschalen per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 zijn de wettelijke minimumlonen verhoogd. Dit heeft ook gevolgen voor de loonschalen in de cao, omdat anders onder het wettelijk minimumloon betaald wordt. De bedragen in functiegroep A bij de leeftijden 20 en 21 en loonschaal B1 bij 21 jaar zijn verhoogd. Omdat er nog geen nieuwe cao is kunnen we…lees verder

Kees Zwetsloot