WORD LID BEL ONS MAIL ONS

WAB: onderneem voor 1 april actie

Op 1 januari 2020 wordt door inwerkingtreding van de WAB, de WW-premiedifferentiatie toegepast. Voor werknemers met een flexibel contract wordt een hogere WW-premie geheven dan voor werknemers met een vast contract. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie is 5%. De lage WW-premie geldt voor werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd…lees verder

Dick Roodenrijs

Producentenverantwoordelijkheid voor elektrische en elektronische apparatuur

Producenten van elektrische en elektronische apparatuur vallen onder de regeling Afgedankte en Elektronische Apparatuur, ook wel Directive Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) genoemd. Deze Europese regeling is bedoeld om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen. Daarnaast kunnen waardevolle materialen door recycling weer teruggewonnen worden. Welke producten vallen onder de regeling?…lees verder

Nelleke Versloot