WORD LID BEL ONS MAIL ONS

80/90/100-regeling van 57 naar 58 jaar

Werknemers kunnen vanaf 55 jaar 4 dagen gaan werken in plaats van 5, door gebruik te maken van vrije dagen en onbetaald verlof. Dit staat in artikel 37 van de cao. Vanaf 57 jaar kan bij het pensioenfonds compensatie gekregen worden voor de pensioenopbouw die zij missen als gevolg van het minder gaan werken. Door…lees verder

Allard Moolenaars

Beëindigen slapende dienstverbanden is verplicht

Alhoewel de wet geen expliciete verplichting kent, geeft de Hoge Raad nu aan dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Sinds het UWV werkgevers compenseert voor de betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer,…lees verder

Allard Moolenaars