WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Neem AVG serieus, boetes zijn niet mis

Met  het opleggen van forse boetes aan bedrijven en met het groeiend aantal onderzoeken, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een belangrijk signaal af: neem de privacywetgeving AVG serieus. Dat geldt ook voor mkb-bedrijven. De bewustwording over het belang van goede bescherming van persoonsgegevens is afgelopen maanden sterk toegenomen. Zo zijn er de laatste zes maanden…lees verder

Dick Roodenrijs

Verruiming criteria overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij de invoering van de ‘Wet werk en zekerheid’ is er voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) een overbruggingsregeling transitievergoeding ingevoerd. Voor de berekening van de transitievergoeding mogen deze werkgevers, bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden als gevolg van een slechte financiële situatie onder voorwaarden de arbeidsmaanden van vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing laten….lees verder

Rosa van Bolhuis