WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Privacy van de zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2016 de Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers gepubliceerd. Die beleidsregels lijken op gespannen voet te staan met de regels ter bevordering van de re-integratie van zieke werknemers. Nu heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een uitleg van de beleidsregels gepubliceerd om meer…lees verder

Dick Roodenrijs

Voorkom schending privacy door telefoonlijst

Wanneer een lijst met de (privé)telefoonnummers van werknemers op de algemene schijf staat, dan zorgt dit voor een inbreuk op de privacy van deze werknemers. Is dit onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nog toegestaan? Eén van de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens onder de AVG is dat een organisatie of bedrijf voor de…lees verder

Kees Zwetsloot