WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Loonschalen

In de cao (1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) Meubelindustrie en Interieurbouw zijn loonschalen opgenomen. Hieronder zijn de loonschalen voor de lopende cao opgenomen (per week of per maand). Dit is een gevolg van de cao afspraak, dat op 1 januari 2019 de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd worden met € 45,-…lees verder

Kees Zwetsloot