WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Ook de gegevens die je verwerkt van je personeel, vallen onder deze wet. De nieuwe Europese regels sluiten aan bij de privacywetgeving die nu al in Nederland bestaat. Het grootste verschil tussen de…lees verder

Marleen Pouwels