WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe wet op komst over de bescherming van bedrijfsgeheimen

Bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met lekkende bedrijfsgeheimen. Aangezien de informatie vaak van grote waarde is, lijden bedrijven hier schade door. Vanuit die gedachte is er een Europese richtlijn gekomen voor effectieve bescherming op dit vlak. Minister Wiebes van Economische zaken heeft bij de Tweede kamer de Wet bescherming bedrijfsgeheimen ingediend, omdat de Europese richtlijn uiterlijk 9…lees verder

Rosa van Bolhuis

Voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe Europese privacywetgeving: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG. Lees meer…lees verder

Marleen Pouwels