WORD LID BEL ONS MAIL ONS

 FAQ BeZaVa

Sinds 2013 is de wet BeZaVa van kracht. CBM krijgt hier nog regelmatig vragen over. In dit artikel lees je de meest gestelde vragen over de Wet BeZaVa.  BeZaVa = Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (ook wel: Modernisering ZW) Waarom deze wetswijziging? De regering wil: – het langdurig ziekteverzuim terugdringen – de werkhervatting stimuleren…lees verder

Dick Roodenrijs

Vooruitblik regelgeving 2018

Geen compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte De Tweede Kamer lijkt het wetsvoorstel waarmee werkgevers door het UWV gecompenseerd zouden worden voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte niet te willen aannemen. Mocht de wet toch worden ingevoerd, dan zal de wet niet in 2018 en ook niet begin 2019 ingaan.  Opdrachtnemers krijgen…lees verder

Marleen Pouwels