WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Schadevergoeding bij niet-nakoming van een overeenkomst

Stel je hebt een overeenkomst gesloten met een partij. Op een gegeven moment komt de wederpartij zijn verplichtingen niet (correct) na. Hierdoor heb je schade geleden. In dit artikel kun je lezen in welke gevallen je recht hebt op schadevergoeding. Voorwaarden voor schadevergoeding Voordat je schadevergoeding kunt vorderen, moet verzuim zijn ingetreden. In de meeste…lees verder

Rosa van Bolhuis

Stand van zaken derde jaar WW

Deze week is er op centraal niveau een akkoord gekomen op de voorwaarden voor uitvoering van het derde WW-jaar, hieronder het persbericht van VNO-NCW en MKB-Nederland hierover. Centrale werkgevers zijn akkoord met uitvoering derde WW-jaar met inachtneming van zorgpunten Zowel het bestuur van MKB-Nederland als dat van VNO-NCW heeft op 8 mei jl. met inachtneming…lees verder

Dick Roodenrijs