WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet compensatie transitievergoeding

Het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ligt nu bij de tweede kamer. De beoogde ingangsdatum van de compensatieregeling is 1 januari 2019. Je kunt als werkgever een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding minus de transitie- en inzetbaarheidskosten als na twee jaar ziekte een dienstverband is beĆ«indigd. De werknemer heeft…lees verder

Rosa van Bolhuis