WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wijzigingen Arbowet 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli wijzigt de Arbowet. Eén van deze wijzigingen is de invoering van een aantal minimale eisen waaraan het contract met de arbodienst/bedrijfsarts moet voldoen. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Contracten die op of na 1 juli 2017 met de arbodienst/bedrijfsarts worden gesloten moeten direct voldoen aan de…lees verder

Marleen Pouwels

Duitse uitzendkrachten in Duitsland worden duurder

Met ingang van 1 april wordt de Duitse uitzendwet grondig gewijzigd. Tot op heden kon het betalen van de inlenersbeloning in Duitsland worden voorkomen. Daardoor waren uitzendkrachten in Duitsland tegen lagere kosten in te zetten dan eigen personeel. Vanaf 1 april moet er na 9 maanden de inlenersbeloning betaald te worden. Voor langlopende projecten of…lees verder

Dick Roodenrijs