WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Ook de gegevens die je verwerkt van je personeel, vallen onder deze wet. De nieuwe Europese regels sluiten aan bij de privacywetgeving die nu al in Nederland bestaat. Het grootste verschil tussen de…lees verder

Marleen Pouwels

Nieuwe wet op komst over de bescherming van bedrijfsgeheimen

Bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met lekkende bedrijfsgeheimen. Aangezien de informatie vaak van grote waarde is, lijden bedrijven hier schade door. Vanuit die gedachte is er een Europese richtlijn gekomen voor effectieve bescherming op dit vlak. Minister Wiebes van Economische zaken heeft bij de Tweede kamer de Wet bescherming bedrijfsgeheimen ingediend, omdat de Europese richtlijn uiterlijk 9…lees verder

Rosa van Bolhuis